Tag Archives Zero Trust Privilege

Zero Trust Privilege, günümüz kurumsal BT tehditlerine göre Privileged Access Management'i (PAM) yeniden tanımlıyor. Kuruluşlar, sınırların önceden belirlendiği "trust but verify" güven kontrole mani değildir modelini bırakmalıdır. Zero Trust, kurum içi veya dışından ayrıcalıklı erişime “never trust, always verify, enforce least privilege” asla güvenme, her…

Close